Ζήστε και εσείς μαζί μας το όνειρο της πέτρινης κατοικίας… Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου!
Ελληνικά   English   


STONE-BUILT HOUSESA stone lining offers to each space a time value and an elegant result, which is quietly integrated in the environment and the natural landscape. The stone linings are a guaranteed choice that will never let you down, as they offer excellent soundproofing and thermal insulation.

The stone tends to keep the temperature stable, without allowing any heat exchange. Thus, stone constructions keep the interior of the building warm in winter and cool in summer. From a functional as well as a design point of view, your stone buildings offer you a higher quality of life.


image-183383-20150817_102508.jpg
At the construction company MARTIN, the processing and use of stone is our domain of specialization. With our artistry and love, as well as with the unique expertise that has been given to us by our many years of experience, we undertake stone applications and constructions of high aesthetics and quality.

Photogallery